CẬP NHẬT: Thời Gian Xử Lý Đơn I-526 Thị Thực EB-5

CẬP NHẬT: Thời Gian Xử Lý Đơn I-526 Thị Thực EB-5

Thời gian xử lý dành cho chương trình Thị Thực Nhập Cư Đầu Tư EB-5 có thể dễ gây nhầm lẫn hoặc đôi khi bị hiểu sai. Do đó để hiểu hơn về quá trình hồ sơ, trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu thêm về Mẫu Đơn I-526. I-526 là mẫu đơn chính thức để xin Nhập cư của Doanh nhân Nước ngoài, chứng minh rằng người xin cấp visa đang đầu tư, hoặc đã đầu tư có số vốn theo yêu cầu phù hợp với dự án EB-5. Mẫu gồm 13 trang chính cùng với13 trang hướng dẫn bổ sung dành cho các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng. Ngày nhận được biên lai của I-526 từ USCIS được gọi là Ngày Ưu Tiên. Ngày Ưu Tiên rất quan trọng vì nó xác nhận việc phê duyệt I-526 và việc cấp thị thực dành cho nhà đầu tư. Thời gian xử lý được tính dựa vào Ngày Ưu Tiên. Nếu nhà đầu tư A nộp hồ sơ I-526 của mình vào ngày 01 tháng 7 năm 2018 và nhà đầu tư B nộp đơn của mình vào ngày 01 tháng 8 năm 2018, Nhà đầu tư A sẽ luôn xếp trước nhà đầu tư B - ngay cả khi USCIS hoàn tất việc xử lý đơn I-526 của nhà đầu tư B trước. Thời gian xử lý được xác định bởi USCIS là thời gian trung bình của tất cả các văn phòng USCIS. Thời gian dựa trên khối lượng công việc của các trường hợp đang chờ xử lý. Thời gian xử lý hồ sơ trong thực tế có thể thay đổi đáng kể. Số lượng mẫu đơn I-526 đang chờ xử lý vào cuối quý I năm 2018 là 24.627. USCIS đã xử lý (phê duyệt và bị từ chối) tổng cộng 3.044 mẫu đơn trong thời gian đó. Giả định rằng với tốc độ xử lý mẫu đơn I-526 ở mức độ trung bình thì, tất cả các đơn yêu cầu nộp sẽ mất 8/4 (24.627 / 3.044) - hoặc 24 tháng để được hoàn thành. USCIS hiện đang duy trì cập nhật thông tin trên trang web của mình, bao gồm đăng thời gian xử lý hiện tại dựa trên dữ liệu, thông tin chi tiết, cũng như giả định của họ về thời gian hoàn thành. Hiện tại thời gian xử lý I-526 tại 23,1 tháng, gần đúng với giả định ban đầu. Thời gian xử lý mẫu đơn hiện tại gần như gấp đôi thời gian xử lý mẫu đơn năm 2014 là 11,6 tháng. Tuy nhiên, trong quý I năm 2014, USCIS chỉ có 13.526 đơn I-526 đang chờ phê duyệt, hơn một nửa số lượng đã được tích lũy. I-526 là bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình phê duyệt thị thực EB-5. Tuy nhiên, khó có ai có thể nói chắc chắn trong khoảng thời gian bao lâu thì quá trình duyệt đơn được hoàn thành. Điều quan trọng hơn hết là phải chắc chắn mẫu đơn I-526 của bạn được hoàn chỉnh chỉnh chu và chính xác. Đó là lý do tại sao chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tham khảo ý kiến và sự hỗ trợ của các Luật sư Di trú trước khi nộp đơn I-526. Bản kiến nghị càng chính xác và đầy đủ thì càng ít câu hỏi được nêu ra và dễ dàng được thông qua quy trình phê duyệt. American Corporate Services ACS là công ty chuyên về luật di dân và đã cung cấp dịch vụ nhập cư hàng đầu cho hơn 7,000 khách hàng trên toàn thế giới trong hơn 26 năm qua. Chúng tôi sẽ giúp việc nhập cư vào Hoa Kỳ của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết . ☎️ Liên hệ với American Corporate Services Inc. ngay bây giờ để được nhận sự tư vấn của đội ngũ luật sư di trú hàng đầu tại San Francisco. American Corporate Services, Inc. 2076 – 16th Avenue, Suite A San Francisco, CA 94116 USA Phone: +1-415-682-2550 – Fax: +1-415-682-2551 Viber/Whatsapp: +1-510-512-0514 Facebook: AmericanCorporateServicesVietnam Understanding the processing times for the EB-5 Investment Immigration Visa program can be confusing to even the most astute individuals. Before the entire process can be correctly understood, one must first understand the beginning of the process. That is, the time it takes to process the I-526 Form. The I-526 is the Immigrant Petition by Alien Entrepreneur. It is a 13-page form with an additional 13 pages of instructions and is specifically for use by prospective EB-5 Investors. The date of receipt of the I-526 by the USCIS is also called the priority date. This date is important because it determines the petitioner’s place in the processing queue, not only for approval of the I-526 but also for the approval and issuance of an actual visa. All processing times are calculated from the receipt date. In other words, an applicant’s priority status regardless of where he or she is in the process is always determined by the date of the receipt of the I-526. If Investor A files his I-526 on 01 July 2018, and Investor B files her petition on 01 August 2018, Investor A will always be in line for an EB-5 visa in front of Investor B – even if the USCIS completes the processing of her I-526 first. The processing times published by the USCIS are an average of times from all USCIS offices. The times are based on the workload of cases that are pending. The average varies from time to time. Actual times may vary significantly. The number of pending I-526 petitions at the close of the First Quarter of Fiscal 2018 was 24,627. The USCIS processed (approved and denied) a total of 3,044 petitions during that same period. If we were to assume that the service processes I-526 petitions at a steady rate, mathematically, a petition filed today would take eight quarters (24,627 / 3,044) – or 24 months to be approved. The USCIS is now maintaining updates on their website in which they post current processing times based on their data, insights, and assumptions. Interestingly, their website projects I-526 processing times at 23.1 months, verifying our mathematical projection. The current expected processing time is almost exactly twice the time processing took in 2014 when it took 11.6 months. However, in the First Quarter of Fiscal 2014, the USCIS had only 13,526 I-526 petitions awaiting approval, slightly more than half the number that has now been accumulated. Having said that, we reiterate that these are averages – not actual processing times. Any number of variables can affect individual cases. Although some take close to 24 months, others, including some filed in 2017, have already been approved in 14 months or less. The important takeaway for our readers is that the entire process begins at and is measured from the date of receipt of the I-526 at the USCIS. No one can say for certain how long any individual petition may take for approval. The most important step in the entire EB-5 visa approval process may be the very first. The fastest way to obtain an EB-5 visa is to get your petition filed. Of course, it is important to be sure that your petition is complete and accurate. That is why we strongly recommend consulting with a highly-experienced Immigration Attorney even before filing the I-526. The more accurate and complete a petition is, the fewer questions will be raised and the easier it should flow through the approval process. Our Immigration Attorneys have over 100 years of combined experience and expertise. We are available to review your situation and advise you on the best and right way to handle your specific situation and secure the best outcome for you and your family. As always, we welcome your input and discussions about immigration on our LinkedIn group, Business and Immigration News & Views https://www.linkedin.com/groups/8140530 Dr. Gregory Finkelson’s book, Moving Your Family to America – A Simple Guide to Business and Investment Immigration is now available on Amazon. Click on the link to order your copy now: www.Biz-Visa-USA.com. You may contact us directly at www.Business-Visa-USA.com, www.Business-Visa-USA.cn, www.Business-Visa-USA.hk or www.Business-Visa-USA.ru. ### Meta Description: Understanding the processing times for the EB-5 Investment Immigration Visa program can be confusing to even the most astute individuals. Before the entire process can be correctly understood, one must first understand the beginning of the process. That is, the time it takes to process the I-526 Form Keywords: USCIS, EB-5, I-526, investor immigration visa


Securities Disclaimer

This website is for informational purposes only and does not constitute an offer or solicitation to sell shares or securities. Any such offer or solicitation will be made only by means of an investment's confidential Offering Memorandum and in accordance with the terms of all applicable securities and other laws. This website does not constitute or form part of, and should not be construed as, any offer for sale or subscription of, or any invitation to offer to buy or subscribe for, any securities, nor should it or any part of it form the basis of, or be relied on in any connection with, any contract or commitment whatsoever. EB5Projects.com LLC and its affiliates expressly disclaim any and all responsibility for any direct or consequential loss or damage of any kind whatsoever arising directly or indirectly from: (i) reliance on any information contained in the website, (ii) any error, omission or inaccuracy in any such information or (iii) any action resulting therefrom.