Thị Thực EB-5 và Sự Tạm Đóng Cửa Của Chính Phủ

Thị Thực EB-5 và Sự Tạm Đóng Cửa Của Chính Phủ

Chương trình Visa EB-5 bị ảnh hưởng như thế nào bởi sự đóng cửa của chính phủ Hoa Kỳ? Sự đóng cửa của Chính phủ Hoa Kỳ có sự ảnh hưởng không nhỏ đến sự nhập cư. Điểm bất đồng chính yếu là Quốc Hội không sẵn sàng tài trợ cho bức tường biên giới Mexico mà Tổng Thống Trump yêu cầu, và Tổng Thống từ chối ký dự luật mà Quốc Hội đã thông qua cho đến khi được sự chấp thuận cho khoản tài trợ mà ông tin là cần thiết. Ảnh hưởng của việc tạm đóng cửa Chính Phủ: Dù sự tạm đóng cửa Chính Phủ mang đến sự đình trệ hoặc khó chịu, nhưng đó lại là một phần không thể thiếu trong hệ thống kiểm tra và cân bằng của Hoa Kỳ, được thiết kế để giữ cho Chính Phủ không bị lãnh đạo bởi các cơ quan lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp. Sự tạm đóng cửa có thể xem là hành động đình chỉ của các dịch vụ không cần thiết của các nhánh lập pháp và hành pháp và đặc biệt sự là bế tắc trong chi tiêu của một số chương trình của chính phủ. Đây là lần đình chỉ thứ 12 của các dịch vụ chính phủ kể từ năm 1981 và lần thứ 3 kể từ năm 2013. Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, một số chương trình có thể ngừng lại; những chương trình khác sẽ bị đình chỉ cho đến khi có nguồn tài trợ. Sự ảnh hưởng đến chương trình đầu tư EB-5: • Chương trình đầu tư thẻ xanh EB-5 vẫn có hiệu lực. • Chương trình Trung Tâm Vùng EB-5 đã hết hạn do thiếu kinh phí vì dự luật chi tiêu đề xuất chưa được phê duyệt. • USCIS sẽ vẫn tiếp tục nhận các mẫu đơn sau: o I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh Nhân Nước Ngoài o I-485, Đơn đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình Trạng Thưởng Trú o I-829, Đơn xin Xóa bỏ các Điều kiện về Tình Trạng Thường Trú Nhân. • USCIS sẽ giữ lại tất cả các kiến nghị I-526 và I-485 liên quan đến Trung Tâm Vùng nhưng không đánh giá cho đến khi có thông báo mới, chờ cho đến khi có bất kì giải quyết về dự luật chi tiêu vì nó ảnh hưởng đến việc tài trợ cho chương trình của Trung Tâm Vùng. • USCIS sẽ tiếp tục xử lý các kiến nghị I-829, bất kể ngày nộp đơn. Chúng tôi nhận thấy rằng việc tạm dừng của Chính Phủ có thể gây ra sự thất vọng và lo lắng cho những người nộp đơn EB-5. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cập nhật thông tin mới nhất cho quý khách hàng. Nhóm pháp lý của ACS hiện đang tư vấn và hỗ trợ khách hàng xin thị thực EB-5 và các thị thực đầu tư và làm việc khác. Chúng tôi rất vui khi được giúp trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn thắc mắc Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại www.Business-Visa-USA.com, www.Business-Visa-USA.cn, www.Business-Visa-USA.hk hoặc www.Business-Visa-USA.ru.


Securities Disclaimer

This website is for informational purposes only and does not constitute an offer or solicitation to sell shares or securities. Any such offer or solicitation will be made only by means of an investment's confidential Offering Memorandum and in accordance with the terms of all applicable securities and other laws. This website does not constitute or form part of, and should not be construed as, any offer for sale or subscription of, or any invitation to offer to buy or subscribe for, any securities, nor should it or any part of it form the basis of, or be relied on in any connection with, any contract or commitment whatsoever. EB5Projects.com LLC and its affiliates expressly disclaim any and all responsibility for any direct or consequential loss or damage of any kind whatsoever arising directly or indirectly from: (i) reliance on any information contained in the website, (ii) any error, omission or inaccuracy in any such information or (iii) any action resulting therefrom.