Yeni EB-5 Bölgesel Merkez Programı yürürlüğe girdi! Yeni asgari yatırım tutarı şimdi 800.000 $!

Yeni EB-5 Bölgesel Merkez Programı yürürlüğe girdi! Yeni asgari yatırım tutarı şimdi 800.000 $!

Biliyor muydunuz?

Yeni EB-5 Bölgesel Merkez Programı yürürlüğe girdi! Yeni asgari yatırım tutarı şimdi 800.000 $!

15 Mart 2022 Salı günü, Başkan Biden, H.R. 2471 – 2022 Konsolide Ödenekler Yasasını imzaladı. Kanun  “2022 EB-5 Reform ve Dürüstlük Yasası” başlıklı EB-5 reform kanununu içeriyor.

5 yıllık yeniden yetkilendirme, Program için çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağlayacaktır. Aşağıda, 2022 tarihli EB-5 Reform ve Dürüstlük Yasası'nın bazı temel hükümlerinin bir özetini yapacağız:

 1. EB-5 Bölgesel Merkez Programının Yeniden Yetkilendirilmesi: Program yeni yapılan değişikliklerle beraber bugünden itibaren 30 Eylül 2027'ye kadar geçerli olacaktır. Yeni başvurular yasanın yürürlüğe girmesinden 60 gün sonra geçerlidir. [14 Mayıs Cumartesi olduğu için, ilk başvuru tarihi 16 Mayıs 2022 olacaktır.] Başka bir deyişle, yatırımcılar, mevcut bir proje için başvuruda bulunmak için 60 gün beklemek zorundadırlar. Yeni başvurular, yeni Hedeflenmiş İstihdam Alanı (HIA) tanımına, yeni yatırım seviyelerine ve yeni fon kaynağı kurallarına uygun olmalıdır. Bu, uzun yıllar boyunca kısa vadeli yeniden yetkilendirmelerden sonra, 2015'ten bu yana EB-5 Programının ilk uzun vadeli yeniden yetkilendirmesidir. EB-5 endüstrisi bir araya geldi ve kapsamlı reformlar için hükümete ve meclise baskı yaptı. Yasanın onaylanması için çalışan herkesi tebrik ediyoruz.
 2. I-526 işlemleri: Daha önce yatırım yapan yatırımcıların dilekçeleri, mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte USCIS tarafından işleme alınacaktır. Yeni Program gereksinimleri yalnızca yeni I-526 dilekçeleri için geçerli olacaktır.
 3. İstihdam yaratma: Dolaylı işler, projenin inşaatı iki yıldan fazla ise iş yaratma gereksiniminin yalnızca %90'ını, projenin inşaatı iki yıldan az ise, %75'ini karşılayabilir. Kalan gerekli iş yaratma, doğrudan iş yaratma yoluyla olmalıdır. Bu iş gereksinimleri ekonometrik metodolojiler kullanılarak kanıtlanabilirler.
 4. Asgari Yatırım Miktarı (yatırımcı başına): Yasa yürürlüğe girdiği tarihte derhal geçerli olacaktır.
  1. HIA ve Altyapı Projeleri: 800.000 $
  2. HIA Dışı Projeler: 1.050.000 $
  3. Otomatik Ayarlamalar: 1 Ocak 2027'de ve daha sonra her 5 yılda bir yapılacaktır. Yeni minimum yatırım tutarı önümüzdeki beş yıl boyunca sabit kalacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ve bundan sonraki her beş yılda bir, yatırım tutarı, Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) kullanan bir formüle dayalı olarak enflasyona göre ayarlanacaktır.
 5. Fonların kaynağı: Fon kaynağının ispatı artık yalnızca sermaye yatırımı için değil, aynı zamanda Bölgesel Merkezin aldığı idari ödenek ve yatırımla ilişkili USCIS dosyalama ücretleri gibi diğer ücretler için de geçerlidir.
 6. HIA:
  HIA yeniden tanımlandı: HIA yeniden a) kırsal alan, b) altyapı projesi ve c) İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yüksek işsizlik alanı olarak belirlenen alanlar olarak tanımlandı.

   

  1. Kırsal: Büyükşehir İstatistik alanı dışında veya 20.000 veya daha fazla nüfusa sahip herhangi bir şehir veya kasabanın dış sınırları içindeki alanlar. (Önceki yasadan bir farkı yok)
  2. Altyapı projesi: Bunlar, bir devlet kuruluşunun, bir Bölgesel Merkez tarafından yönetilen yeni ticari kuruluştan aldığı EB-5 sermayesi ile istihdam yarattığı bayındırlık işleri projeleridir.
  3. Yüksek İşsizlik Alanı:
   1. Yeniden tanımlandı: Ünlü göçmenlik avukatlık şirketi, Greenberg Traurig, 2019 USCIS düzenlemesinin kodlanmasını “çörek” yaklaşımı olarak adlandırıyor. Proje, ya işsizlik oranı ulusal ortalama işsizlik oranından %150 veya daha yüksek olan tek bir nüfus sayımı bölgesinde veya o alana "bitişik" işsizlik oranının ağırlıklı ortalaması, ulusal ortalama işsizlik oranından %150 veya daha yüksek olan bitişik nüfus sayımı alanlarında yer almalıdır.
   2. İç Güvenlik Bakanlığı: Yerel yönetimler ve eyaletler yerine, gerekli %150’den fazla işsizlik kriterini tespit etme takdirine sahiptir.
   3. HIA vasfı: HIA vasfı USCIS'e başvuru yapıldığı tarihten itibaren 2 yıllık dönemler için geçerli olacaktır.
 7. HIA'lar için ayrılan vize (yaklaşık 3200 vize):
  1. Kırsal alanlara yatırım yapan yatırımcılar için %20 (yaklaşık 2000 vize).
  2. İşsizliğin yüksek olduğu bölgelere yatırım yapan yatırımcılar için %10 (yaklaşık 1000 vize).
  3. Altyapı alanlarına yatırım yapan yatırımcılar için %2 (yaklaşık 200 vize).
  4. Kullanılmayan vizeler hemen ertesi yıl aynı kategoriye “devredilir”.
  5. Herhangi bir kategoride kullanılmayan vizeler, iki yıl sonra herhangi bir proje için genel kullanıma sunulur.
 8. Öncelikli İşleme: Yalnızca kırsal alanlarda kullanılabilir. Mevzuatın 6. Bölümüne göre, yasa yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde, USCIS'in bir ücret araştırması yapmasını ve ardından, normal zamanlı işlemeyi gerçekleştirmek için ihtiyacı olduğu ücretleri tespit etmesini zorunlu kılar.
 9. Yeniden Yatırım: Yatırımı riskte tutmak için ABD'nin herhangi bir yerindeki projeye fonların yeniden yatırılmasına izin verir. Bu kurallar, yeniden yapılan yatırımlarının yeri konusunda daha fazla esneklik sağlayacak ve böylece yeni ticari işletmesinin (NCE), Amerika Birleşik Devletleri içindeki coğrafi konumunu dikkate almaksızın yatırımcıları için en uygun seçenekleri tedarik etmesine olanak tanıyacaktır.
 10. İş Yaratma:
  1. Önceki yasa gibi yatırımcı başına en az on iş yaratma zorunluluğu vardır.
  2. Gerekli olarak yaratılan en az on işten birinin bordroya tabi bir iş olma zorunluluğu vardır; işlerin diğer dokuzu önceki yasa gibi istatistik modelin sağladığı tahmini dolaylı işler olabilir.
  3. İki yıldan az süren inşaat işlerinde, istatistik modelin sağladığı tahmini dolaylı işler gerekli işlerin ancak %75'ini karşılayabilir.
 11. Süresi dolmuş mevzuattan korunma kanunu (“büyük babalık hükümleri” olarak adlandırılır): EB5 Bölgesel Programının faal olduğu süre içinde yapılan dilekçeler işleme alınmaya devam edilecektir. Program yenilenmeyip, 30 Eylül 2027'de sona erdiği takdirde, 30 Eylül 2026’a kadar başvuran tüm yatırımcıların hakları korunacaktır. Bu yatırımcılar, sürenin sona ermesi nedeniyle reddedilemez.
 12. Statü değişikliği için I-526 ve I-485'in aynı anda dosyalanması: Dilekçe sahipleri, a) EB-5 uyumluluğu ve yatırımı ve b) green karta beklemeden geçmeye uygun durumlarını göstererek, I-526 ve I-485 dilekçelerini eşzamanlı olarak dosyalayabilirler. Bu takdirde, I-526 dilekçeleri onaylandığı zaman başka bir vize ile ABD’de iseler, statü değiştirme yolu ile green kart başvurusu yapabilirler.
 13. Dürüstlük Önlemleri:
  1. Bölgesel Merkez Program Denetimleri: Tüm Bölgesel Merkezler, en az 5 yılda bir USCIS denetiminden geçecektir.
  2. EB-5 Dürüstlük Fonu (Fon): Bu Fon dolandırıcılık veya diğer suçları tespit etmek ve araştırmak, Bölgesel Merkezlerin, yeni ticari işletmelerinin, iş yaratan kuruluşların ve yabancı yatırımcıların ve onların eşlerinin ve çocuklarının göçmenlik yasalarına uyup uymadığını belirlemek, denetimler ve saha ziyaretleri yapmak vb. işlemler için oluşturulmuştur. Her Bölgesel Merkez, 1 Ekim 2022'den itibaren Fon için (Bölgesel Merkezin büyüklüğüne göre) yıllık 10.000 $-20.000 $ arasında katkıda bulunmalıdır. Bu yeni önlemler, dolandırıcılığı ve diğer kanuna aykırı davranışları engellemek için İç Güvenlik Bakanlığına yardımcı olacaktır.
  3. Göçmenlik acenteleri dahil olmak üzere bütün aracı kuruluşlar: USCIS'e kayıtlı olmaları gerekir. Her yatırımcının EB-5 dilekçesi, yatırımcı tarafından imzalanmış ve Bölgesel Merkezin veya yeni ticari girişimin bu işlemle bağlantılı olarak kazandığı veya kazanacağı tüm gelirleri yansıtan bir açıklamayı içerecektir.
  4. Fon Yöneticisi: Yeni bir ticari işletme tarafından tutulması ve ayrı bir hesaptan tüm tutar transferlerini izlemesi ve takip etmesi; tüm ayrı hesaplarda ortak imzacı olarak görev yapması; ayrı bir hesaptan herhangi bir tutar transferinden önce, transferin kurumsal, operasyonel ve yatırım belgeleri de dahil olmak üzere tüm geçerli belgelere uygun olduğunu doğrulaması gerekir.

Yeni EB-5 programı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen bizi + 1 917 355 9251 numaralı telefondan aramaktan veya info@americaeb5visa.com adresinden bize yazmaktan çekinmeyin.

americaeb5visa tarafından 20 Mart 2022'de yayınlandı.


https://www.americaeb5visa.com/tr/blog/2022/03/23/yeni-eb-5-bolgesel-merkez-programi-yururluge-girdi-yeni-asgari-yatirim-tutari-simdi-800-000/Securities Disclaimer

This website is for informational purposes only and does not constitute an offer or solicitation to sell shares or securities. Any such offer or solicitation will be made only by means of an investment's confidential Offering Memorandum and in accordance with the terms of all applicable securities and other laws. This website does not constitute or form part of, and should not be construed as, any offer for sale or subscription of, or any invitation to offer to buy or subscribe for, any securities, nor should it or any part of it form the basis of, or be relied on in any connection with, any contract or commitment whatsoever. EB5Projects.com LLC and its affiliates expressly disclaim any and all responsibility for any direct or consequential loss or damage of any kind whatsoever arising directly or indirectly from: (i) reliance on any information contained in the website, (ii) any error, omission or inaccuracy in any such information or (iii) any action resulting therefrom.